Hvordan skal man håndtere ungdom, festing og alkohol?

Alkohol er en del av ungdomstiden. Det er derfor ikke vits i å vente med å snakke om det til første gangen du mistenker at det nytes alkohol i miljøet til ungdommen din. Vær tydelig på at det ikke er greit å drikke alkohol, men ikke kom med trusler om strenge straffer. Spørsmålet er ikke om ungdommen din kommer til å drikke alkohol, men når og hvor mye. Under følger gode råd og tips om hvordan du kan sørge for at din ungdom drikker minst mulig, og at det gjøres på tryggest mulig måte.

I jobben min får jeg ofte spørsmålet: Hvordan hindrer jeg at min ungdom drikker alkohol?

Temaet alkohol har jeg stått ovenfor på veldig mange foreldremøter og i samtale med foreldre. Det er vanskelig å komme med et kort svar på dette temaet. Men ofte har jeg måtte komme med et kort svar. Da blir det ofte råd som: Ikke tillat at ungdommen din drikker alkohol, ikke kjøp alkohol til ungdommen, kjør og hent til fest. Alt er selvfølgelig gode råd, men det er mange nyanser av dette. I dette innlegget skal jeg forsøke å dekke mange av de erfaringene jeg har fått, og komme med noen (etter min mening) gode råd til dere foreldre med ungdom som begynner å bli nysgjerrige på alkohol.

Hvilken holdning skal man ha til sin ungdom og alkohol?

Alkohol er en del av ungdomstiden, og det er lite hensiktsmessig å gå inn med en bastant holdning om at min ungdom skal ikke drikke alkohol før han er 18 år. Jeg har vært borti foreldre som bruker sterke trusler og isolasjon av sin ungdom for å skremme/hindre ungdommen å drikke alkohol. En slik holdning resulterer gjerne i dårlig forhold mellom ungdommen og foreldrene, en ungdom som ikke får sosialt innpass hos andre ungdommer og en ungdom som er redd for å kontakte foreldrene sine om de har havnet i problemer grunnet alkoholinntak.

Jeg har også vært borti foreldre som gir ungdommen sin alkohol og som synes det er helt greit at de fester og drikker fra de er 14. Dette resulterer gjerne i ungdom som ofte drikker seg fra sans og samling og havner i farlige situasjoner.

Ingen av disse holdningene vil jeg anbefale. Det å være for streng vil føre til en dårlig og potensielt farlig relasjon mellom deg og ungdommen din, og det kan føre til at din ungdom ikke får delta i et sosialt felleskap med andre ungdommer. Men en holdning om at det er helt greit at ungdommen drikker, vil også føre til en overdreven bruk av alkohol som også kan skape mange farlige situasjoner. Altså må svaret være en mellomting mellom disse ytterpunktene. La oss se litt nærmere på dette.

Jeg får ofte spørsmålet: Hvordan hindrer jeg at min ungdom drikker alkohol?

Dette er egentlig et godt spørsmål, men realistisk, så bør spørsmålet være: Hvordan sørger jeg for at min ungdom drikker mist mulig?

 

Hvordan sørger jeg for at min ungdom drikker mist mulig?

For å få ungdommen til å drikke minst mulig, og for og i størst mulig grad hindre at ungdommen havner i farlige situasjoner, er det mye du kan gjøre.

 

Vær tydelig på at det ikke er greit at ungdommen drikker alkohol

Forskning viser at ungdom som vet de ikke får lov til å drikke alkohol, drikker mindre. Veldig mange ungdom vet ikke om de egentlig får lov til å drikke alkohol når jeg spør dem. Dette er fordi foreldrene ikke har gitt en tydelig beskjed. Men som i eksempelet mitt over, kan det også slå negativt ut om man kommer med sterke trusler for hva som vil skje om ungdommen drikker alkohol. Det går helt fint å si at det ikke er greit å drikke alkohol uten å komme med trusler.

De ungdommene som får beskjed om at det er greit å drikke “litt”, drikker ofte mye mer enn de som får beskjed om at det ikke er greit å drikke. Mekanismen i dette er egentlig ganske enkel. De som får beskjed om at det er greit å drikke litt, tenker at det ikke gjør noe at de fremstår som litt fulle når de kommer hjem. De kan derfor tøye strikken lenger enn de som vet de må fremstå som helt edru når de kommer hjem. Marginen vil derfor være større for de som får lov til å drikke litt.

 

Ha klare avtaler om når ungdommen skal komme hjem

Ungdom bør ha et avtalt tidspunkt for når de skal komme hjem. Ungdom har i undersøkelser svart at de liker å få klare beskjeder og å ha klare rammer. Selv om de ikke alltid gir uttrykk for dette. Jeg har møtt på ungdom uten innetid som er misunnelig på de som har foreldre som bryr seg nok til å gi sine barn innetid. Det gjør vondt å høre en ungdom si “mamma bryr seg ikke om når jeg kommer hjem”.

Ha avtale om nattmat før ungdommen får legge seg

Dette er egentlig et litt genialt triks som en kollega av meg selv ble utsatt for hjemme da han var ungdom. Det at ungdommen vet at han må tilbringe litt tid rundt kjøkkenbordet på natta med en (eller begge) foreldrene sine når han kommer hjem, gjør at han vil sørge for å ikke være veldig full når den tiden kommer. Om ungdommen drikker på festen, så vil det ikke være like mye da han innser at sjansen for å bli oppdaget er større. Også er det jo godt for en kropp som har vært på fest hele kvelden å få en burger eller pizza før man kryper under dyna.

Snakk med ungdommen din om hvordan kvelden har vært

Under nattmaten er det en fin anledning til å høre litt om hvordan kvelden har vært. Jeg har vært borti ungdommer som har vært utsatt for fæle ting om kvelden, som aldri forteller dette til foreldrene sine. Ungdommen har lettere for å fortelle om fæle ting som har skjedd tett opp til hendelsen. Om du tenker at “dette kan vi prate om i morgen”, så vil ungdommen trolig ha snakket med vennene sine på telefon hele natten om hendelsen, og når morgendagen kommer, så føler ikke ungdommen for å prate om det lenger. Det er derfor viktig at du skaper en setting under for eksempel nattmaten hvor ungdommen får mulighet til å fortelle om eventuelle fæle ting som har skjedd. Om ungdommen åpner seg, så er det viktig at du tar imot informasjonen på riktig måte. En ungdom som har opplevd noe fælt trenger en klem og ikke kjeft. Selv om ungdommen kanskje kan “takke seg selv” for det som skjedde. Vær forståelsesfull og la ungdommen få prate uten at du avbryter. Vis empati, og hør med ungdommen hva han vil at dere skal gjøre med saken. Om ikke ungdommen har et godt forslag, så la ungdommen få tenke på det, og ta opp igjen tråden neste dag. 

 

Hvordan håndtere at ungdommen din har drukket

Du har gjort som jeg har anbefalt og vært klar med ungdommen din på at det ikke er greit å drikke. Du har også vært flink og unngått å komme med trusler om hva som vil skje om ungdommen drikker. Men hva skal du gjøre da, om du oppdager at ungdommen din har drukket? Her tenker jeg det kommer veldig an på hvor mye ungdommen har drukket og hvor full ungdommen fremstår. Kommer ungdommen krabbende hjem, eller på andre måter helt tydelig er full, så må ungdommen få klar beskjed om at dette ikke er greit. Kanskje skal det også få en konsekvens for ungdommen, men tenkt igjennom hvilken konsekvens det får. Harde straffer vil føre til samme dilemma som nevnt over. Et eksempel til konsekvens kan være middagslaging i en uke. Dette er helt klart noe ungdommen vil kjenne på, men som ikke vil gjøre at ungdommen ikke vil tørre å be deg om hjelp en annen gang.

Men hva med om ungdommen ikke er tydelig full. Hva om du bare merker eller lukter at ungdommen har drukket litt, men at ungdommen selv forsøker å skjule det. Da kan det være det finnes smartere måter å håndtere det på enn å “avsløre” ungdommen. Her kommer dilemmaet inn om at man kanskje egentlig ikke synes det er så veldig problematisk at ungdommen har tatt seg et par øl på fest, og det er her mange foreldre tråkker litt feil når det kommer til det å være tydelig med ungdommen sin på at det ikke er greit å drikke. Jeg mener det er bedre å la ungdommen tro han har sluppet unna med å ha drukket litt, enn å konfrontere ungdommen med at han har drikket. Om man ikke gjøre en stor greie ut av det fordi det bare var litt, vil dette føre til at ungdommen tenker at det går greit om han har drukket litt neste gang også, for så å strekke strikken litt lenger.

 

Snakk med ungdommen din om farene ved bruk av alkohol

Dette er et viktig punkt. Jeg mener ikke man skal komme med masse skrekkhistorier. «Scare striate» er en taktikk som via forskning har vist seg og ikke virke. Det er helt greit å fortelle om de positive sidene ved alkohol og hvorfor de fleste voksne drikker alkohol en gang i blant. Snakk om hvordan alkohol kan påvirke en til å gjøre ting man normalt ikke ville gjort. Konsekvenstenkingen blir svekket og motet styrket. Dette kan være en dårlig kombinasjon i en ung ungdomshjerne som i utgangspunktet er dårlig på konsekvenstenking og som gjerne vil tøffe seg litt ovenfor andre. Det er her den store forskjellen mellom voksne og ungdom kommer inn. Snakk også om farene ved smuglersprit. Man vet aldri hva man kjøper av uautoriserte forhandlere. Man vet heller ikke om personen som kommer kjørende for å levere spriten er farlig. Men selv om det er mange farer ved å kjøpe alkohol på det svarte markedet, så må dere være forsiktige med hvordan dere selv håndterer dette temaet. Advar mot farene ved denne type alkoholhandel, og snakk om hvorfor alkoholen kjøpt på butikken i Norge er mye tryggere og bedre. Flere foreldre velger å kjøpe alkohol til ungdommen sin for å unngå risikoen ved at ungdommen kanskje kjøper på det svarte markedet. Dette er ikke en god idé, og jeg tar grunnene for meg lenger ned.

Tilby å kjøre og hente ungdommen på fest

De fleste ungdommer setter pris på å bli kjørt så de slipper kollektivtransport. Men mange ungdommer synes også det er flaut å vise frem foreldrene sine til andre. Det at du skal kjøre dem handler ikke om at du skal inn på festen og snakke med foreldre eller de andre ungdommene. Dette er noe man gjør når barna er små. Når det er sagt, så kan det være en idé å snakke med foreldrene om du er usikker på forholdene rundt festen. Om ungdommen motsetter seg at du skal kjøre/hente, så kan det hjelpe om dere avtaler å slippe av/hente ungdommen et lite stykke unna festen.

 

Hva tjener dere på denne kjøringen?

Ved kjøring til, får du litt bedre kontroll på hvor ungdommen skal være. Det kan selvfølgelig være ungdommen din lurer deg, men dette er ikke normalen. Du ser også hva ungdommen har med seg. Kanskje har han fått andre til å ta med seg drikkevarer, eller kanskje han drar for å hente drikke et eller annet sted når du har kjørt. Terskelen er allikevel hevet.

Ved henting, har du kontroll på at ungdommen din kommer seg trygt hjem. Du kan også tidligere reagere om ungdommen ikke dukker opp. Det at ungdommen vet at han må tilbringe litt tid sammen med deg i bilen, har samme effekt som nattmat. Men selv om du henter, burde du også slå til med litt nattmat. Det er lettere med gode samtaler rundt et kjøkkenbord enn i en bil.

 

Ikke la ungdommen sove borte når du vet det er en fest

Hva, skal jeg ikke stole på ungdommen min? Jo, da. Du skal det, men ungdommen må forstå at du ikke er helt naiv og lettlurt heller. Tilby deg heller å hente ungdommen på festen. Du kan til og med gå med på en litt sen hjemmetid så lenge du får hente og ungdommen går med på å spise nattmat hjemme før han legger seg.

 

Vær klar til å hente ungdommen din

Når ungdommen din drar ut en fredag eller lørdag kveld, så må du være klar til å kunne rykke ut og hjelpe din ungdom om det skulle bli nødvendig. Fortell også ungdommen at du sitter klar og at det bare er å ringe om det er noe. Si du lover å komme og hjelpe selv om ungdommen har gjort noe dumt eller noe han ikke får lov til.

Selv om avtalen er at ungdommen skal til en kamerat og game, så vil det ikke sjokkere meg om det ikke er tilfelle. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg på jobb har måtte ta meg av en overstadig beruset ungdom som ikke var der han skulle være. Når jeg ringer foreldrene til disse ungdommene, så har jeg en forventning om at foreldrene skal kunne komme å hente ungdommen sin. Derfor skal minst en av dere voksne som sitter igjen hjemme være edru og klare til å rykke ut om ungdommen din trenger deg. For selv om ungdommen skal få lov til å løsrive seg litt fra det trygge hjemmet, så er det vår oppgave som foreldre og fortsatt være en livbøye om ungdommen skulle havne på for dypt vann. Foreldre som ikke har kunne være denne livbøyen når deres barn trenger dem, sitter igjen med en meget dårlig følelse når de ikke har kunne hjelpe barnet sitt.

Ikke kjøp alkohol til ungdommen din

Dette er kanskje det temaet jeg har diskutert med flest foreldre. Mange foreldre mener det er bedre at de vet hva ungdommen deres drikker, slik at de ikke får i seg dårlig alkohol fra for eksempel sprit-taxier. Dette er selvfølgelig et godt argument, men jeg mener motargumentene er så gode at jeg sterkt fraråder å kjøpe alkohol til ungdommen.

For det første signaliserer du til ungdommen at det er greit at de drikker. Dette fører som nevnt over til at ungdommen drikker mer. Ungdom jeg har pratet med på fester jeg har vært innom, har ofte fortalt at de har fått drikke hjemme av foreldrene sine. Når jeg spør hvor mye de har fått, så er svaret gjerne en flaske vin, eller en 6-pak øl. Når jeg så konfronterer ungdommen med at det ser ut som de har drukket mer enn det, så kommer det gjerne frem at «ja, selvfølgelig. Det holder jo ikke til en hel kveld». Dette bekrefter det fagmiljøene også sier. Alkohol ungdom får av foreldrene sine kommer bare i tillegg til den alkoholen de ellers drikker.

Oppsummering for hvordan håndtere ungdom og alkohol

Vær tydelig på at det ikke er greit å drikke alkohol, men ikke kom med trusler om strenge straffer. Tilby å kjøre/hente på fest. Det går helt fint å sleppe av/hente et lite stykke unna festen. Nattmat og en god samtale rundt kjøkkenbordet kan være gull vært. Dette kan bruke som krav under forhandling om hvor lenge ungdommen skal få lov til å være ute. Ha klare avtaler på når ungdommen skal være hjemme. Vær en tydelig livbøye for ungdommen din. Fortell at du sitter klar til å rykke ut om ungdommen din trenger deg. Dette betyr at minst en av dere må holde dere edru når ungdommen er ute. Ikke kjøp alkohol til ungdommen din! Snakk med ungdommen din om alkohol. Det er greit å fortelle om hvorfor de fleste voksne tar seg litt alkohol en gang i blant, men fortell også om farene ved å drikke mye og hvorfor dette er ekstra farlig for ungdommer. Ikke kjøp alkohol til ungdommen din! Ha en plan for hvordan du skal håndtere første gang du oppdager at ungdommen din har drukket alkohol. På denne måten kan du reagere (eller ikke reagere om det er planen) på en fornuftig måte som ikke ødelegger muligheten for at ungdommen bruker deg som livbøye en gang i fremtiden.

Lykke til med tiden som ungdomsforeldre!

^

Vær tydelig

Vær tydelig på at det ikke er greit å drikke alkohol, men ikke kom med trusler.

^

Vær en livbøye

Vær alltid klar til å rykke ut for å hjelpe ungdommen din. La også ungdommen din vite at du alltid vil hjelpe og at du alltid kan ringes.

^

Skap rom for dialog

Gi ungdommen gode anledninger til å ta opp ting han vil fortelle om. Vær tilgjengelig og lytt.

Les også disse tipsene:

Dyre merkeklær til barn og ungdom

Dyre merkeklær til barn og ungdom

Å kjøpe dyre merkeklær til barn og ungdom kan ha både fordeler og ulemper, og det er viktig å veie disse opp mot hverandre før man tar en beslutning. I denne artikkelen skal vi utforske disse aspektene grundig, og gi noen tips til foreldre som står overfor denne utfordringen.

Hvordan få barn til å spise sunt?

Hvordan få barn til å spise sunt?

Å oppmuntre barn til å spise sunt kan være en utfordrende oppgave for mange foreldre. I en verden der fristende og praktiske usunne alternativer er overalt, er det viktig å være bevisst på hvordan man kan skape et sunt kosthold for barna sine. Å utvikle sunne spisevaner tidlig i livet kan legge grunnlaget for god helse og velvære i voksenlivet. Denne guiden vil utforske effektive strategier og tilnærminger for å oppmuntre barn til å spise sunt.

Hva kan du forvente på et foreldremøte?

Hva kan du forvente på et foreldremøte?

Foreldremøter kan være skummelt for foreldre som møter dette for første gang. I denne artikkelen skal vi se litt på hva du kan forvente deg på et foreldremøte, hva som ofte står på agendaen, hvordan de andre foreldrene er og hvilke verv det kan forventes at noen...

Skolesekk til ungdomsskolen

Skolesekk til ungdomsskolen

Denne artikkelen gir en guide for foreldre som skal kjøpe skolesekk til ungdomsskoleelever. Med fokus på faktorer som størrelse, design, ergonomi, holdbarhet og sikkerhet, gir guiden praktiske råd for å velge en sekk som er både funksjonell og stilig.

Bør vi kjøpe matkasse?

Bør vi kjøpe matkasse?

En matkasse kan hjelpe deg i hverdagen. Du slipper å tenke på hva du skal lage til middag, hva du trenger å handle inn og du kan også spare mye tid. Vi skal se litt på fordeler og ulemper med matkasser.

Hvordan håndtere ungdom og gaming?

Hvordan håndtere ungdom og gaming?

Mange foreldre kan oppleve frustrasjon over ungdom som bruker all sin fritid til å spille. Dette skaper i mange tilfeller konflikt i hjemmet og det skaper avstand mellom foreldrene og barna.

Hvordan prate med barn og ungdom om nettvett?

Hvordan prate med barn og ungdom om nettvett?

Internett blir viktigere og viktigere i samfunnet. Vi kan ikke lenger forsøke å skjerme våre barn og ungdom fra internett. Det viktige er å lære dem å bruke det riktig og å lære dem om farene internett fører med seg.

Hør podcaster fra Foreldretips

Hvordan få ungdommen din til å drikke minst mulig alkohol?

Hvordan få ungdommen din til å drikke minst mulig alkohol?

Alkohol er en stor del av ungdomstiden. Og som ungdomsforeldre må man ta inn over seg dette. Ungdom skal helst ikke drikke alkohol før de er 18 år, men om man er realistiske så skjønner man at de aller fleste ungdommene kommer til å drikke alkohol før den tid. I denne podcasten deler jeg av min erfaring og kunnskap som jeg har samlet igjennom oppdrag på utallige ungdomsfester og samtaler jeg har hatt med fulle ungdom og deres foreldre mens jeg jobbet som politi på Ungdomsavsnittet. Målet med denne podcasten er å gi deg noen tips om hvordan du kan sørge for at din ungdom drikker minst mulig og at han kommer trygt hjem.

Hvordan snakke med ungdommen om alkohol

Hvordan snakke med ungdommen om alkohol

Alkohol er en del av ungdomstiden enten vi vil eller ei. Din ungdom kommer til å være i situasjoner hvor det nytes alkohol. Det er da viktig at dere har pratet om alkohol på forhånd. En ungdom som vet han ikke får lov til å drikke alkohol, drikker mindre. Samtidig er det veldig viktig at man ikke kommer med trusler om hva som vil skje om ungdommen drikker. Det viktigste er at ungdommen kommer trygt hjem. Lytt til denne podcasten for å være bedre i stand til å ta denne viktige samtalen.

Intro Foreldretips

Intro Foreldretips

Dette er en intro til podcast serien Foreldretips. Her blir du litt kjent med min bakgrunn og hva denne podcast serien vil handle om.
Besøk nettsiden på https://foreldretips.no

Kontakt oss om du har spørsmål eller forslag til temaer som skal tas opp:

Godkjenning

11 + 14 =