Mange foreldre kan oppleve frustrasjon over ungdom som bruker all sin fritid til å spille. Dette skaper i mange tilfeller konflikt i hjemmet og det skaper avstand mellom foreldrene og barna. Foreldrene er ofte bekymret for at spillingen går ut over skolearbeid, søvn...