Hvordan håndtere ungdom og gaming?

Mange foreldre kan oppleve frustrasjon over ungdom som bruker all sin fritid til å spille. Dette skaper i mange tilfeller konflikt i hjemmet og det skaper avstand mellom foreldrene og barna.

Foreldrene er ofte bekymret for at spillingen går ut over skolearbeid, søvn og det å være ute med venner. Det er ikke uvanlig at både foreldregrupper og skoler blir involvert for å løse disse bekymringene.

“En interesse for gaming bør i mange tilfeller håndteres som en interesse for å spille fotball”

Jeg har ofte opplevd at både foreldre og skoler ønsker hjelp med det de mener er et “Gaming-problem”, og at de ønsker at noen skal komme og “ta tak i” disse ungdommene. Temaet gaming har engasjert meg, og jeg har sett mye på hva som gjør at mange foreldre og skoler ser på gaming som et stort problem. Gjennomgående, så tror jeg vi voksne må slutte å kjempe så hardt imot, og heller se på temaet med nye øyne.

Jeg har sett mye positivt og mange muligheter ved den generasjonen unge som ofte blir betegnet som Gamere. Som med all aktivitet i barn- og ungdomsårene, er de avhengige av hjelp og støtte fra voksne for å utvikle seg i riktig retning. Videre i denne artikkelen vil jeg ta for meg hvordan du som voksen, kan bidra til at tiden barnet ditt tilbringer foran skjermen, blir til noe positivt istedenfor en kilde til konflikt i hjemmet.

Hvorfor skal ungdommen få lov til å spille?

Mestringsfølelse og gruppetilhørighet er viktige faktorer for barn og ungdom sin utvikling. Ungdom som mangler en arena hvor de føler mestring og tilhørighet vil være på søken etter en slik arena. Igjennom mitt arbeid med kriminelle ungdomsmiljøer har jeg oppdaget en meget god egenskap hos disse ungdommene. De tar godt imot ungdom som ikke har en annen arena. De tilbyr gruppetilhørighet og en lett tilgjengelig mestringsfølelse igjennom kriminalitet. Det kan kanskje virke litt drøyt å dra en linje mellom det å spille og faren for å havne i et dårlig miljø. Poenget mitt er at om ungdommen opplever mestring og en tilhørighet i det laget de spiller med, så kan gaming være den arenaen ungdommen trenger. Og det er akkurat dette mange av de foreldrene jeg prater med ikke helt forstår. Det er selvfølgelig flott om ungdommen trives på fotballbanen og gjør det godt der sammen med laget sitt. Men det finnes mange ungdommer som ikke trives der. Om ungdommen din heller vil spille Fortnite enn å spille fotball, så er det ikke sikkert det er så lurt å presse på videre med fotballen. I hvert fall om du ser at han ikke trives og at han ikke egentlig har et stort ball-talent. Kanskje har ungdommen din heller et stort talent i Fortnite og gjør det godt der sammen med et lag? Og det er her du som foreldre kan være med å tilrettelegge for at gaming blir den arenaen din ungdom trenger. Ikke ødelegg denne arenaen med å kjefte og klage på spillingen. Støtt heller ungdommen på samme måten som du ville gjort på fotballbanen.

Gaming kan også være en arena for læring. Det meste i gaming-verdenen foregår på engelsk, og ungdommen må både lese, skrive, snakke og forstå engelsk for å henge med. Stadig flere studier viser også at gaming har positive effekter på hjernens utvikling samt utvikling i kognitive funksjoner som oppfattelse, konsentrasjonsevne og oppmerksomhet hos barn og unge. Lagspill gir også erfaring med samarbeid mot felles mål. Hvis ungdommen satser og blir med på e-sport lag vil også ting som ledelse av laget være viktige egenskaper som må tilegnes og læres.

 

Hvor mye skal ungdommen få lov til å spille?

Selv om jeg anbefaler å la ungdom få lov til å spille, så betyr ikke det at de skal få spille så mye de vil.  Mange spil gir tilskudd av dopamin til hjernen når man spiller. Dette gir en lykkefølelse, og fører til at man vil ha mer. Som ung kan dette være vanskelig å kontrollere, og her må du som voksen være med å styre. Det betyr ikke at du skal være streng å gå rundt og være bekymret for at barnet ditt skal bli avhengig av spilling. Avhengighet av spilling er en faktisk diagnose, men det er veldig få som får denne sett opp mot hvor mange som faktisk spiller.

 

Så hvordan skal man sette disse grensene uten å være streng?

Grensene burde settes i samarbeid med ungdommen. La ungdommen få være med å bestemme når han skal spille, når han skal gjøre lekser og når det er fornuftig å avslutte med spillingen for dagen. Av betydning her kan være når hans venner og lagspillere spiller. Om de får spille før middag, så er det lite hensiktsmessig om du sier ungdommen din skal spille etter middag. Og når skal middagen være? Dette er også noe du kan snakke med ungdommen om. Ikke det at ungdommen skal få diktere når familien skal spise. Men om ungdommen vet når det er middag, så kan han lettere beregne når han ikke kan starte en ny omgang. Du har kanskje opplevd å måtte mase og bli sint når middagen står på bordet for at ungdommen skal komme og spise. Har du tenkt på hvorfor ungdommen ikke bare kan skru av spillet? Det er ikke lenger bare å lagre og skru av. Han spiller trolig på et lag, og de er midt i en kamp mot andre lag. Om han bare skrur av, så mister laget en spiller og vil trolig tape. Dette går ut over statistikken til laget og plasseringen på rankinger. Om du tvinger ungdommen din til å skru av, så blir det litt det samme som å marsjere inn på fotballbanen midt under en kamp og dra han av banen. Uten at laget kan sette inn en erstatter. Dette ville du selvsagt aldri gjort, men hvorfor gjør mange foreldre dette når det spilles dataspill istedenfor fotball? For ungdommen din og laget hans, så vil det føles like invaderende. Om dette er noe som skjer ofte, kan det føre til at laget ikke lenger vil ha sønnen din med ettersom han stadig må droppe ut midt under en kamp. Så tilstreb å ha et fast tidspunkt for maten og gi tydelig beskjed om det er endringer. Om ungdommen glemmer tiden og er midt under en kamp når maten står på bordet, så gi beskjed om at det er mat, men ikke tving han til å skru av. Han vil trolig heller ikke ha kald mat, så dette er nok ikke en feil han gjør for mange ganger.

Hvor lenge man skal la ungdommen spille hver dag er det ingen fasitsvar på. Poenget mitt er at ungdommen skal vite hva som gjelder og at det er mest mulig faste rammer. Sett dere gjerne ned med ukeplanen for skoleuken og fritidsaktiviteter og planlegg uken. Om ungdommen har tenkt til å bli proff, så må du kanskje gi mye spilletid. Hold dere så til denne planen. Det betyr også at du må respektere når det er tid for gaming.

Hvordan ta del i livet til en ungdom som gamer?

 

Den viktige samtalen:

Start med en tilrettelagt samtale med ungdommen din. Siden du har funnet veien inn til denne artikkelen, har du sikkert allerede hatt mange diskusjoner med ungdommen din om spilling. Skal jeg tippe har disse samtalene vært lite konstruktive, og det har endt med krangling. Målet med den samtalen jeg ønsker du skal ha med ungdommen din, er å kartlegge om spillingen gir han mestringsfølelse, om han spiller med noen faste, spiller han med noen han kjenner fra den fysiske verdenen, eller er det bare folk han har møtt på nettet? Det er også smart å kartlegge om han har ambisjoner med spillingen, eller om det bare er for gøy.

Ikke overask ungdommen din med denne samtalen. Kall han heller inn til et “møte”, og legg ved en agenda. La ungdommen få vite hva du vil prate om slik at han kan forberede seg. Begrunn møte med at du ønsker å lære om spillingen hans slik at du kan være med å støtte han og slik at dere sammen kan legge rammer for spillingen.

For gøy eller som profesjonell?

For å kunne tilrettelegge for ungdommen på en best mulig måte, er det viktig å avdekke hvilke ambisjoner ungdommen har. Handler det bare om tidsfordriv og det å ha det gøy, eller har han ambisjoner om å bli god. Det er fult mulig å bli profesjonell gamer. Det er nok mer realistisk enn å bli profesjonell fotballspiller. Hva som er ambisjonene, påvirker en del på hvordan du kan involvere deg. Er det bare for gøy, så handler det mest om å tilrettelegge rammer, men vil han satse, så kan du bidra med mye mer. Det er mange unge som tjener penger på gamingen sin. Enten fordi de er gode og deltar i turneringer, eller via streaming på tjenester som Twitch og Youtube (les mer om dette lenger ned). Det finnes også flere idrettslag som nå danner e-sport lag. Dette kan være en fin arena både for å komme seg litt ut og møte andre fysisk, men også for å profesjonalisere satsningen. Noen klubber tilrettelegger nå for dette på samme måte som de gjør for de som vil satse på tradisjonell idrett.

Lær deg spillene og reglene:

Da min datter skulle begynne å spille basket, måtte jeg sette meg inn i reglene. På samme måte må du sette deg inn i reglene for det spillet ungdommen din spiller. Den beste måten å gjøre dette på, er å prøve spillet. For de fleste spill finnes det også mange YouTube-videoer som viser hvordan spillene fungerer. Gjør litt research, om ungdommen din vil vise deg og lære deg, er det fint. Men er han motvillig til dette, så finn ut ting på egenhånd. Meningen med å engasjere seg i gamingen, er ikke at du skal spille sammen med ungdommen, og være sammen med han hele tiden (med mindre det er det han selv ønsker). Meningen med å sette seg inn i spillene er å forstå hva ungdommen din prater om når han snakker om spillet og hva som har skjedd i spillet når du spør. Ved at du viser interesse og skjønner hva ungdommen prater om, vil ungdommen bli mer motivert til å fortelle deg om gamingen.  Her er det en balansegang, om ungdommen føler du blir for invaderende, så kan det føre til at han stenger deg ute.

Hjelp til økonomisk:

Om guttungen ville spille fotball, så er jeg helt sikker på at du hadde betalt de avgiftene som var nødvendig, kjøpt inn fotballsko og annet han måtte trenge. Du ville også ha stilt opp på dugnader, solgt vafler og kaffe på kamper og cuper. Noe av den samme tankegangen bør du også ha om det er gaming istedenfor fotball. Trengs det noe datautstyr? Er det noen utgifter ved spillet? Her har du også en mulighet til å påvirke litt. Kanskje du for eksempel kjøper en ny gaming-skjerm om han går med på å jogge/trene to ganger i uken? Her er det bare å bruke fantasien, men ikke bli for kravstor. Da kan det føre til en motsatt effekt. Om det skal være en turnering eller samling fysisk et sted i landet, tilby deg å kjøre. Kanskje er det også overnatting, da bør du tilby deg å være med som voksen. Kanskje kan du også ta ansvar for flere på laget, eller dere kan være flere gaming-foreldre som reiser sammen. Hadde det vært fotball-cup, hadde du gjort det, så hvorfor ikke når det er gaming-turnering?

Lukk opp hjemmet ditt:

Mange turneringer foregår på nett, og ungdommen kan delta fra hjemmet. Om de er et lag som også bor i samme del av landet, kan du kanskje tilrettelegge for at de deltar i turneringen hjemmefra dere. Det å samle hele laget fysisk, med overnatting (ikke sikkert det blir mye søvn) og pizza kan virkelig skape en god arena for ungdommen din. Så om du har plass, benytt enhver anledning til å invitere de andre ungdommene din ungdom spiller med hjem til dere. La dem koble opp pc-ene sine og invadere stuen din. Bare pass på at dere har god nok internettlinje. Ingen gamere liker at spillet begynner å hakke. Om ungdommen deltar i turnering, så undersøk hvilke muligheter som finnes for å følge med som tilskuer. Kanskje streames kampene via en nett-tjeneste du kan se på tv-en din. Men ikke stå bak ryggen på ungdommen for å heie. Dette kan jeg nesten garantere at han ikke liker.

 

Skal ungdommen få lov til å streame offentlig?

Dette kan være et vanskelig spørsmål å svare på. Om ungdommen din virkelig skal satse og forsøke å tjene penger på gamingen sin, vil han før eller siden måtte vise seg offentlig på nett. På samme måte som andre idrettsstjerner ikke kan holde seg anonyme. Her kan ungdommen trenge en stødig hånd å holde i. Det er flere feller ungdommen kan gå i, og de kan også oppleve mye hets. Samtidig kan de også oppleve stor mestring og suksess. Om og når du tillater at ungdommen din streamer er det du som kjenner ungdommen som må bestemme. Alder, modenhet og psykiskstyrke er faktorer som bør spille inn. Om du mener det er for tidlig å begynne med streaming, så lag en plan sammen med ungdommen. Sett et mål om når du vil tillate det, og gjør det klart at når tiden kommer, så vil du hjelpe til. Både økonomisk (det kan være noe utstyr og programvare som bør kjøpes inn), men også med psykisk støtte. Ungdommen må vite at han kan komme til deg om han opplever motgang i kommentarfelt og lignende uten at du skal sette en stopper for streamingen.

Om ungdommen din lykkes og begynner å kunne tjene penger, er det også viktig at du er der og hjelper til. Det kan være vanskelig for en ungdom å forstå sin egen verdi og hva han sier ja til om han for eksempel mottar sponsorgaver eller produktplassering i sine streams. Får dere til en god samhandling, kan det føre til en god relasjon mellom deg og ungdommen din.

Avslutningsvis vil jeg berømme deg for å ha lest hele denne artikkelen. Det viser at du virkelig ønsker å engasjere deg i ungdommen din, selv om det er gaming og ikke fotball. Får du til dette, og ungdommen slipper deg inn i hans verden, vil du kunne kalle deg en ekte gaming-pappa/mamma.

Mine råd i denne artikkelen bygger på erfaring og samtaler med ungdom, samt forskning og artikler jeg har lest. I artikkelen har jeg bevisst omtalt ungdommen som han, men det er også flere og flere jenter som engasjerer seg i gaming. La dem gjøre det og støtt dem. Det kan være en del hets mot jenter i dette miljøet, så det er viktig at du er der for henne. Det vil også variere en del om rådene jeg gir er for barn eller for ungdom. Lykke til inn i gaming-verdenen.

^

Vær engasjert

Vis tydelig at du er interessert i gaming-aktiviteten.

^

Vær en ungdommen kan komme til

Du skal være en person ungdommen stoler på, og som han kan komme til om han opplever noe ubehagelig i gamingverdenen.

^

Støtt ungdommen

Vær positiv og gi både mental og økonomisk støtte på lik linje som du ville gjort på fotballbanen.

Les også disse tipsene:

Dyre merkeklær til barn og ungdom

Dyre merkeklær til barn og ungdom

Å kjøpe dyre merkeklær til barn og ungdom kan ha både fordeler og ulemper, og det er viktig å veie disse opp mot hverandre før man tar en beslutning. I denne artikkelen skal vi utforske disse aspektene grundig, og gi noen tips til foreldre som står overfor denne utfordringen.

Hvordan få barn til å spise sunt?

Hvordan få barn til å spise sunt?

Å oppmuntre barn til å spise sunt kan være en utfordrende oppgave for mange foreldre. I en verden der fristende og praktiske usunne alternativer er overalt, er det viktig å være bevisst på hvordan man kan skape et sunt kosthold for barna sine. Å utvikle sunne spisevaner tidlig i livet kan legge grunnlaget for god helse og velvære i voksenlivet. Denne guiden vil utforske effektive strategier og tilnærminger for å oppmuntre barn til å spise sunt.

Hva kan du forvente på et foreldremøte?

Hva kan du forvente på et foreldremøte?

Foreldremøter kan være skummelt for foreldre som møter dette for første gang. I denne artikkelen skal vi se litt på hva du kan forvente deg på et foreldremøte, hva som ofte står på agendaen, hvordan de andre foreldrene er og hvilke verv det kan forventes at noen...

Skolesekk til ungdomsskolen

Skolesekk til ungdomsskolen

Denne artikkelen gir en guide for foreldre som skal kjøpe skolesekk til ungdomsskoleelever. Med fokus på faktorer som størrelse, design, ergonomi, holdbarhet og sikkerhet, gir guiden praktiske råd for å velge en sekk som er både funksjonell og stilig.

Bør vi kjøpe matkasse?

Bør vi kjøpe matkasse?

En matkasse kan hjelpe deg i hverdagen. Du slipper å tenke på hva du skal lage til middag, hva du trenger å handle inn og du kan også spare mye tid. Vi skal se litt på fordeler og ulemper med matkasser.

Hvordan prate med barn og ungdom om nettvett?

Hvordan prate med barn og ungdom om nettvett?

Internett blir viktigere og viktigere i samfunnet. Vi kan ikke lenger forsøke å skjerme våre barn og ungdom fra internett. Det viktige er å lære dem å bruke det riktig og å lære dem om farene internett fører med seg.

Hvordan skal man håndtere ungdom, festing og alkohol?

Hvordan skal man håndtere ungdom, festing og alkohol?

Alkohol er en del av ungdomstiden. Det er derfor ikke vits i å vente med å snakke om det til første gangen du mistenker at det nytes alkohol i miljøet til ungdommen din. Vær tydelig på at det ikke er greit å drikke alkohol, men ikke kom med trusler om strenge straffer. Spørsmålet er ikke om ungdommen din kommer til å drikke alkohol, men når og hvor mye.